W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
ROLNE
Oferujemy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Sprawdź ofertę.

Rolne:

  • ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
  • ubezpieczenie budynków rolniczych;
  • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Zgodnie z Ustawą, ubezpieczeniem tym jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Suma gwarancyjna w przypadku jednego zdarzenia, czyli górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoście jednego wypadku ubezpieczeniowego, wynosi 1 mln EUR w przypadku szkód rzeczowych oraz 5 mln EUR w przypadku szkód osobowych.

Ubezpieczenie budynków rolniczych

Zgodnie z Ustawą, ubezpieczeniem tym powinny zostac objęte wszystkie budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 metrów kwadratowych. Dodatkowo polisa może zawierać ubezpieczenie od zdarzeń losowych na"

  • ubezpieczenie OC rolnikó z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
  • ubezpieczenie budynków rolniczych;
  • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Oferujemy ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferyczne takie jak m.in. grad, deszcz, huragan, przymrozki wiosenne itd.

   Formularz kontaktowy